Author Topic: 3 Things Men Need To Attract Women  (Read 1192 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline **dArK_bO!**

  • *
  • Posts: 3412
  • Reputation : 11
  • Gender: Male
  • WaItInG FoR U uNtIl I dIe
Re: 3 Things Men Need To Attract Women
« Reply #15 on: May 06, 2007, 09:31:00 AM »
थाहा नभएकै राम्रो जस्तो लाग्यो ।
आमाको रुप धारणा गर्ने पनि केटी नै हो
पृयको रुप धारणा गर्ने पनि केटी नै हो
कालीको रुप धारणा गर्ने पनि केटी नै हो
चण्डिको रुप धारणा गर्ने पनि केटी नै हो
केटीहरुको बारेमा थाहा छ भन्नु आकाश तिर फर्केर थुक्नु जस्तै हो
मान्छे ले भन्छ आईमाईको किलकिले हुन्न रे तर म भन्छु
आईमाई त गोप्यताको एउटा राम्रो उधारण हो
उनिहरु ले नचाहे सम्म कुनै कुरा ओकेल्दैन
I Agreeeeeeeeeeeeeeeeeee

me toooooooooooooooooo
'Cause noth!n' lasts forever,And we both know hearts can change,And !t's hard to hold a candle,In the cold November ra!n

 


Host By::Love Nepal Network SMF 2.0.2 | SMF © 2011, Simple Machines Our Privacy Policy & Terms of Use